Bác sĩ Đỗ Xuân Thắng

[caption id="attachment_140" align="aligncenter" width="395"] Bác sĩ Đỗ Xuân Thắng[/caption] Chuyên gia hút mỡ không phẫu thuật và thực hiện căng da chỉ vàng tại Á Âu