Dr. Phan Thanh Hào – Giám đốc bệnh viện

[caption id="attachment_136" align="aligncenter" width="395"] Dr. Phan Thanh Hào - Giám đốc bệnh viện[/caption] - Chứng chỉ thẩm mỹ bệnh viện thẩm mỹ Lead Surgery Hàn Quốc - Thành viên hiệp hội Laser & Chống lão hóa - Thành viên hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc